എല്ലാം ഇതാ ഇവിടെ ALL HERE     ആവശ്യമായതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ             click which one you need  

no need to have internet on your mobile to read all these application. you need active internet only to browse the site and to download via mobile phone, there after you can read all application offline, which means without internet. you can also use computer to download the applications. if you are using computer to download you have no need to have internet or gprs on your mobile. just download to the PC and transfer it to mobile through PC suit or Bluetooth   

                   നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതു അപ്ലിക്കേഷന് വായിക്കുന്നതിനും മൊബൈലില്‍ ഇന്‍റര്‍ നെറ്റ് അഥവാ gprs കണക്ഷന്‍ ആവശ്യമില്ല. മൊബൈലില്‍ ബ്രൌസ് ചെയ്യുവാന്‍ മാത്രമേ നെറ്റ് ആവശ്യമുള്ളു. നിങ്ങള്‍ക്ക് അപ്ലിക്കേഷന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സഹായത്തോടെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ട്റില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് പിസി സ്യൂട്ട് വഴിയോ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയോ മൊബൈലില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക.


TELL ME ABOUT

HOW YOU FEEL

പത്രങ്ങളിലൂടെ
 
Make a Free Website with Yola.